Art. 1. § 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Art. 2. § 1. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym

Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 Nr 22 poz. 91)

Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem interesów każdego z uczestników czynności notarialnej oraz osób, które mogą być dotknięte ich skutkami prawnymi. Przed ostatecznym dokonaniem czynności notarialnej zalecamy konsultację z kancelarią, w celu skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów. Dzięki temu będzie można bez przeszkód przeprowadzić nawet zawiłą czynność notarialną w ustalonym przez strony terminie. Konsultacje takie oraz porady prawne w związku z zamierzonymi czynnościami notarialnymi są nieodpłatne.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Oto wykaz podstawowych dokumentów koniecznych do dokonania czynności notarialnych:

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

TESTAMENT

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

Back to top
Close Offcanvas Sidebar
Secured By miniOrange